DE |EN |SK

Rosenberg-Göttlesbrunn
Svahová poloha zvažujúca sa na juh, v hornej oblasti hlboká ílovitá pôda so štrkovitou podložkou. V spodnej časti hlboká piesočnatá sprašová pôda.
Druhy: Merlot, Chardonnay, Blaufränkisch, Sauvignon blanc.

Kräften-Göttlesbrunn
Ležiaca v bezprostrednej blízkosti k miestu, rovinatá poloha orientovaná  smerom na východ.
Pôda: skladajúca sa z hĺbkovej úrodnej sprašovej pôdy s podielom vápna.
Druhy: Blaufränkisch, Zweigelt, Zelený Veltliner

Spitzerberg-Prellenkirchen
Svahová poloha s piesočnatou sprašovou pôdou – veľmi suché miesto. Už storočia predurčené pre Blaufränkisch, ako aj Zweigelt, Merlot a Syrah.

Gulden-Hollern
Mierna svahová poloha s veľmi odlišnou bonitou pôdy: od neúrodného vápenatého štrku až po hĺbkovú hnedo-zemitú pôdu.
Druhy:na štrkovitom úseku: St.Laurent a Zweigelt, na hĺbkovej pôde: Zweigelt a Zelený Veltliner.

Spitaläcker Petronell
Ležiaca priamo v lokalizovanej obci Petronell: piesočnatá štrkovitá pôda na mieste chránenom pred vetrom.
Druh: Zweigelt